proti - to be online
KANCELARIA ŚWIADCZY USŁUGI
w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego
Nazywam się Tomasz Staszków i wykonuję zawód radcy prawnego. W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę usługi
prawne, w swojej pracy staram się dołożyć najwyższej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i zadowolenia Klientów.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii.
KANCELARIA
Kancelaria świadczy usługi
w szeroko pojętym
zakresie prawa cywilnego
i gospodarczego.
Kancelarię stanowi zespół prawników pod kierownictwem doświadczonego radcy prawnego Tomasza Staszków. Jako radca prawny posiadam bogate doświadczenie w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych, prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych, prowadzeniu spraw z zakresu transakcji dotyczących nieruchomości. Dużą część aktywności zawodowej mojej Kancelarii pochłonęły i pochłaniają sprawy związane z obsługą inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności z farmami wiatrowymi, elektrowniami fotowoltaicznymi oraz elektrowniami wodnymi. Kancelaria na stałe współpracuje z uznanymi specjalistami w zakresie obsługiwanych spraw (radcami prawnymi, adwokatami oraz aplikantami).

W celu dojścia do zawodu radcy prawnego ukończyłem studia prawnicze oraz odbyłem aplikację radcowską. Jestem także absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w ramach pracy na rzecz instytucji sektora publicznego, następnie w ramach współpracy z dużą kancelarią międzynarodową, a także w ramach własnej kancelarii radcowskiej. Świadczyłem i świadczę usługi na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, również o zasięgu międzynarodowym. Z powodzeniem prowadziłem wiele procesów sądowych i administracyjnych, w tym o bardzo skomplikowanej materii. Reprezentowałem Klientów zarówno przed Sądem Najwyższym jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmowałem i zajmuję się sprawami z zakresu nieruchomości, obsługując także wielu zagranicznych inwestorów działających w Polsce. Posiadam również bogate doświadczenie w ramach procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Pracowałem zarówno po stronie podmiotów udzielających zamówień publicznych jak i potencjalnych wykonawców składających oferty. Reprezentowałem swoich klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Więcej
Kancelaria intensywnie świadczy usługi na rzecz dużych podmiotów zajmujących się energią odnawialną.
Kancelaria brała udział przy jednych
z największych w naszym kraju transakcjach typu
M&A związanych z zakupem dużych farm wiatrowych.


Na bieżąco doradzamy oraz koordynujemy
od strony prawnej procesy związane
z budową oraz eksploatacją farm wiatrowych,
elektrowni fotowoltaicznych oraz elektrowni wodnych.

W ramach tych usług m.in. negocjujemy kontrakty handlowe, umowy budowlane, umowy związane z pozyskaniem gruntów, czuwamy nad przebiegiem procedur związanych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych, prowadzimy postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
OFERTA
Kancelaria świadczy usługi w szeroko pojętym zakresie
prawa cywilnego i gospodarczego:
NIERUCHOMOŚCI
PRAWO ENERGETYCZNE
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
PRAWO SPÓŁEK
KONTRAKTY HANDLOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
FUZJE, PRZEJĘCIA, PRZEKSZTAŁCENIA
POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE
PRAWO BUDOWLANE
OBSŁUGA PROCESÓW DEWELOPERSKICH
Usługi świadczone są przez:
Stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych
Obsługę transakcji gospodarczych, w tym sporządzanie i negocjowanie kontraktów
Udzielanie porad prawnych
Sporządzanie opinii prawnych
Zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej
KONTAKT
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Staszków
ul. Bagatela 12, 00 – 585 Warszawa

tel.: +48 (22) 891 02 39
e-mail: kancelaria@kancelaria-staszkow.pl

NIP: 8471402498, REGON: 141124483
Napisz do nas
Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Staszków
projekt i realizacja: proti - to be online